Koło Pszczelarzy w Śmiglu

Nadolny  


Ceny matek pszczelich w pasiekach hodowlanych w 2017 roku

Poniżej zamieszczamy w pliku do pobrania aktualny wykaz cen matek pszczelich dostepnych w 2017 r. - matki są refundowane.

Ceny matek pszczelich w pasiekach hodowlanych w 2017 roku


Nowe władze RZP Leszno

Uchwała nr 4


W dniu 18 listopada 2016 w Lesznie odbył się Sprawozdawczo - Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Rejonowego Związku Pszczelarskiego w Lesznie.
Nowym wybranym władzom gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz dużo zapału do pracy!

Komunikat  


 

Święto Pszczelarzy - w Lipnie!

Uroczystość w Lipnie


W dniu 17 września 2016 w Lipnie odbyła się uroczystość 35 lecia Koła Pszczelarzy Lipno przy tej okazji koło otrzymało sztandar. Również pszczelarze z naszego śmigielskiego koła brali udział w tej uroczystości.
Dziękujemy za zaproszenie!

Lipno  


Lipno  


 

Komunikat RZP Leszno - 29.07.2016 r.

Komunikat  

Komunikat1  

Komunikat2  

   

Życzenia dla Jubilata!

Życzenia  

   

Ceny matek pszczelich w pasiekach hodowlanych w 2016 roku!

Poniżej przedstawiamy ceny matek pszczelich w pasiekach hodowlanych w 2016 roku.


W ofercie matek refundowanych mamy 14 hodowców:

Oferowane matki pszczele w roku 2016

Komunikat RZP w Lesznie dot. zamówień na rok 2017


Komunikat RZP

Pasieka Sekcyjna

Henryk Kraczewski. Koło Pszczelarzy Śmigiel

Wstęp


Jestem pszczelarzem od 10 lat. Staż krótki, ale zainteresowanie życiem owadów, w tym pszczół, datuję sobie od dzieciństwa. Tak naprawdę jestem samoukiem, a pszczelarzenie oparłem na wiedzy zdobytej z literatury specjalistycznej i obserwacji życia pszczół. Pasiekę w ilości 20 – 30 rodzin prowadzę w ulach typu wielkopolskiego. W sezonie pożytkowym procuję na korpusach standardowych (bez półnadstawek) drewnianych lub z płyty pilśniowej z podwyższoną dennicą (przestrzeń pod ramkami wynosi 9 cm), z „zimnym” ułożeniem ramek. Zimuję pszczoły na jednym korpusie z podwyższoną dennicą lub z pustym dodatkowym korpusem na dennicy, z „ciepłym” ułożeniem w ilości dziewięciu ramek z zapasem + zatwór .

Historia


Do 2013 roku pasiekę prowadziłem tradycyjnie, ze znakowaniem matek opalitkiem lub plamką na tułowiu. Nadmiar ramek z czerwiem (przy zaczerwieniu min. sześciu ramek w „rodni”) – jedną lub dwie ramki - przenosiłem bezpośrednio nad kratę do „miodni”, a w zamian wkładałem ramki z węzą. Ograniczałem matkę w czerwieniu w m-cu czerwcu w korpusie „rodni” (pod kratą odgrodową) na czterech lub pięciu ramkach roboczych + ramka pracy. Kontrola występowania mateczników polegała więc na sprawdzaniu ramek z czerwiem zarówno w „rodni” jak i „miodni”. Rodziny łatwo wchodziły w nastrój rojowy z uwagi na dużą ilość młodej pszczoły. Szukanie i znakowanie matki wymagało czasu i koncentracji uwagi.

Refleksja


Osobiście nie lubiłem pracy związanej z poszukaniem młodej matki z uwagi na czasochłonność. Ponadto kontrola obecności mateczników łączyła się z przysłowiowym „przewracaniem” całego ula - czyli zmęczenie, irytacja i długi czas na pasieczysku!

Zmiana


Zmiana sposobu prowadzenia mojej pasieki nastąpiła w 2013 r. po wizycie u Miroslava Sedlačka w Bučovicach na Morawach. Pszczelarz ten prowadził pasiekę 500-pniową „systemem sekcyjnym”. Po zapoznaniu się z jego metodą pracy z pszczołami uznałem, że jest to system, który pozwala zaoszczędzić czas przy równoczesnym zmniejszeniu wymogu koncentracji. Filozofia myślenia Miroslava Sedlačka zamyka się w stwierdzeniu: „pszczelarz nastawiony jest na czerw, a nie na matkę”.

Praca „sekcjami”


System pracy „sekcjami” opiera się na kilku podstawowych zasadach: Zasada I: Pasiekę dzielimy na sekcje – 5 uli, z których 4 to ule robocze (produkcyjne), a 1 to ul łączony (tzw. „łączniak”). Na „łączniaka” wybieram z reguły rodzinę słabszą lub średnią ze starszą matką (2-3-letnią). Sekcja wg poniższego schematu:Zasada II: W początkowym etapie sezonu pożytkowego pracę systemem sekcyjnym rozpoczynam, gdy w rodni co najmniej trzech z pięciu uli każdej sekcji znajduje się po minimum sześć ramek z czerwiem (krytym lub nie).
W ulach roboczych (UR) ustawiam wtedy korpus miodni i przekładam po jednej ramce z czerwiem do miodni wstawiając ją na środku (ponieważ pszczoły trudno przechodzą do miodni, w której brak czerwiu) i dokładam dziewięć ramek z suszem, a kolejną (tj. drugą) ramkę z czerwiem zabieram do rojnicy. W miejsca zabranych ramek z czerwiem wstawiam ramki z węzą.
W „łączniaku” (Ł) ustawiam też korpus miodni, zabieram jedna lub dwie ramki z czerwiem i razem z ramkami z czerwiem z uli roboczych (z rojnicy) wkładam do miodni „łączniaka”. Przy każdym przeglądzie zabieram z uli roboczych nadmiar ramek z czerwiem i przekładam do miodni „łączniaka” Uwaga! Jeśli w rodni „łaczniaka” i w rodniach słabszych uli roboczych nie ma minimum po 6 ramek z czerwiem to miodnię „łączniaka” tworzę, wstawiając do niej ramki z czerwiem z rodzin silnych i uzupełniam ramkami z suszem.Zasada III: Każdorazowa kontrola uli roboczych (UR) pod kątem obecności mateczników polega wyłącznie na sprawdzeniu rodni (z reguły ramka pracy i jednia/dwie ramki z czerwiem). W ulach roboczych nie ma nadmiaru młodej pszczoły, co obniża „napięcie” rojowe i powoduje atmosferę pracy. Kontrola „łączniaków” (Ł) polega na przeglądzie zarówno rodni, jak i miodni, bo tu „napięcie” rojowe jest duże. Sukcesywnie dokładam „łączniakowi” korpusy miodowe. W przypadku pojawienia się mateczników z „łączniaka” robię odkład w następujący sposób:
wszystkie pszczoły z rodni „łączniaka” (wśród nich jest matka) wysypuję na pomost wylotka odkładu tworzonego obok, wymiatam je również ze ścian korpusu rodni i z dennicy („łączniak” nie może mieć pomostu, by pszczoły nie wprowadziły do niego ponownie matki). Do korpusu odkładu wkładam jedną ramkę z pierzgą, dwie ramki z czerwiem, trzy ramki z zapasem pokarmu i jednią/dwie ramki ze suszem (siedem/osiem ramek w odkładzie).
W „łączniaku” pozostawiam tylko jeden/dwa mateczniki lub poddaję matecznik hodowlany. Ze silnego „łączniaka” można utworzyć kolejny odkład z matecznikiem, poddać matecznik hodowlany lub matkę.

Uwaga! „Łączniak” po odkładzie już do końca sezonu nie musi być kontrolowany na obecności mateczników – bowiem będzie miał młodą matkę!

Atuty pracy „sekcją”


1) Nie traci się czasu na szukanie matki i nie ma potrzeby jej znakowania.

2) Praca pszczelarza „nastawiona” jest na czerw, a nie na matkę.
3) Znacząco ulega zmniejszeniu czas przeznaczony na prace pasieczne.
4) W ulach roboczych (UR) w okresie rojowym sprawdzana jest tylko rodnia.
5) W ulach roboczych (UR) nie ma „napięcia” i rzadko wstępuje nastrój rojowy.
6) Odkłady robione są z „łączniaków” (Ł) w nastroju rojowym lub pod potrzeby w miarę posiadania mateczników hodowlanych lub matek.

Na koniec


Dzieląc się moim doświadczeniem z pszczelarzenia w pasiece sekcyjnej pragnę równocześnie podziękować Panu Miroslavovi Sedlačkovi, który jest pomysłodawcą i promotorem tej metody.

Henryk Kraczewski

 

 

Komunikat RZP Leszno - 30 czerwiec 2015 r.

Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie organizuje wyjazd na Ogólnopolskie Dni Pszczelarzy do Wałcza w dniach 11-12 września 2015 r.

Proponujemy wyjazd dwu dniowy z zakwaterowaniem w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Wyjazd odbędzie się w dniu 11 września, powrót w godzinach wieczornych w dniu 12 września (sobota).
Trasa wyjazdu będzie następująca: Góra, Rawicz, Leszno, Kościan i Wałcz. Wyjazdu z Góry ok. godz. 6:00 planowany przyjazd do Wałcza ok. godz. 10:00. W miejscu zakwaterowania w dniu 11 września będzie obiad i kolacja, a 12 września śniadanie i obiad.

Na miejscu będziemy mieć możliwość uczestnictwa w imprezie jak również zwiedzenia kilku pasiek do wyboru - pasieka P. Andrzeja Bąka z Radawnicy (400 rodzin), P. Zygmunta Wizy w Jabłonowie - pszczelarz-rzeźbiarz (80 rodzin), lub P. Henryka Stokłosy w Śmiłowie (85 rodzin) oraz innych.

Zgodnie z programem organizatorów będziemy uczestniczyć w przemarszu przez miasto ze sztandarami na stadion miejski, gdzie odprawiona będzie msza święta.

W miejscu zakwaterowania zorganizujemy spotkanie integracyjne wraz z pszczelarzami RZP Konin. Całkowity koszt uczestnictwa w wycieczce wynosi 270zł za osobę przy frekwencji przynajmniej 40 osób. Przy mniejszej ilości zgłoszeń koszt może wzrosnąć o kilkanaście złotych. Listę uczestników z adresem i nr PESEL prosimy dostarczyć do biura Związku do dnia 10 sierpnia natomiast prosimy o przekazanie wpłat na konto Związku

Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie
ul. Jana Ostroroga 83
64-100 Leszno
nr konta 35 1140 2017 0000 4702 1287 0705

 

 

Komunikat RZP Leszno - 28 maj 2015 r.

Rejonowy Związek Pszczelarzy w Lesznie zaprasza na jednodniowe wykłady na temat Zastosowania apiterapii w profilaktyce i leczeniu wielu chorób.
Wykład odbędzie się w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Obrze dnia 27 czerwca br. o godz. 10:00 przewidziana jest przerwa obiadowa o godz. 13:00 oraz poczęstunek ciastem i kawą, wykładowcą będzie dr n. med. Arkadiusz Kapliński z Warszawy. Dla chętnych wykłady poprzedzi msza św. w klasztornym kościele. Od uczestnika przyjmujemy opłatę w wysokości 32 złotych za obiad i kawę. Wpłaty prosimy dokonywać w biurze RZP do dnia 8 czerwca br.
Serdecznie zapraszamy pszczelarzy ich rodziny i znajomych.

RZP w Lesznie wraz z biurem podróży "Tour Operator" zorganizuję wycieczkę w dniach 13-18 października br. do Chorwacji. Program wycieczki w załączeniu. Wstępne zgłoszenia prosimy składać do 15 czerwca wraz z zaliczką w wysokości 300zł.
Program wycieczki poniżej w załączniku: 1 strona 2 strona

 

Należności za refundowane matki i lekki prosimy wpłacać przelewem do 10 czerwca br.

W dniu 11 maja odbyła się w auli PWSZ w Lesznie piękna uroczystość z okazji 90 rocznicy urodzin znanego w regionie dr Stanisława Jędrasia. Dostojny Jubilat jest autorem książki "Z dziejów Koła Pszczelarzy w Lesznie", oraz wielu innych publikacji. Za pracę na rzecz pszczelarstwa naszego regionu w tym dniu został uhonorowany Statuetką im. ks. dr Jana Dzierżona. Koledzy z Koła Pszczelarzy w Rawiczu wręczyli wykonaną z wosku postać Św. Ambrożego. Życzymy Jubilatowi wielu lat zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Informujemy, że 5 oraz 26 czerwca biuro będzie nieczynne.

 

 

Witamy na naszej stronie!

Interesujesz się pszczelarstwem? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat pszczół, miodu itp.? Może chcesz założyć pasiekę?

Na tej stronie znajdziesz wiele informacji dotyczącej Koła Pszczelarzy w Śmiglu. Dowiesz się kim jesteśmy, jak działamy, co robimy i dlaczego pszczoły są nam bliskie.

 

Jesteśmy głównie pasjonatami, interesujemy się pszczelarstwem, staramy się stworzyć pszczołom w naszej okolicy. To bardzo ważne, aby dbać o naturalne zapylacze.

 

Znajdziesz tu również sporo informacji i ciekawostek dotyczących pszczelarstwa. Jeśli jesteś zainteresowana/y pszczelarstwem, potrzebujesz pomocy w założeniu pasieki, a może zauważyłeś gdzieś rój pszczół i nie wiesz co z nim zrobić? Skontaktuj się z nami!

 

 

Kilka słów na początek

Koło Pszczelarzy w Śmiglu jest organizacją, do której należą pszczelarze ze Śmigla i okolic.

 

Są wśród nas pszczelarze, którzy prowadzą swoje pasieki nawet kilkadziesiąt lat, ale również są młodzi, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pszczołami i mają za sobą dopiero pierwsze sezony pszczelarskie za sobą. data powstania naszej organizacji sięga roku 1889 - więcej na ten temat przeczytasz w zakładce "O nas".

 

Ramowy plan zebrań Koła Pszczelarzy w Śmiglu na rok 2015

Na rok 2015 planujemy zorganizować 8 zebrań ogólnych oraz 2 wyjazdy. Jak zwykle zebrania naszego koła odbywać się będą w sali Centrum Kultury w Śmiglu. Poniżej przedstawiamy harmonogram.

 

8 luty godz. 8.30 - Msza św., sprawozdanie za 2014 rok, plan pracy na rok 2015.

8 marzec godz. 10.00 - Zebranie, składki za rok 2015.

12 kwiecień godz. 10.00 - Zamawianie matek pszczelich, odkładów, leków objętych refundacją.

24 maj godz. 10.00 - Wpłaty za zamówione matki, leki, szkolenie.

20 wrzesień godz. 10.00 - Podsumowanie sezonu pszczelarskiego, szkolenie.

11 październik godz. 10.00 - Rozliczenie za matki, leki objęte refundacją.

15 listopad godz. 10.00 - Zwrot poniesionych kosztów za leki, matki itp., szkolenie.

12 grudzień godz. 10.00 - Zakończenie roku, biesiada.


Ponadto proponujemy wspólne wyjazdy do:

 

Sielinko - 11 kwietnia 2015 r. - tematyka szkolenia: "Wybrane elementy hodowli pszczół - hodowla matek, gospodarka pasieczna." - wykładowca Mariusz Chachuła z Pszczelej Woli.

 

Obchody XXXIII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza Wałcz 12-13.09.2015 r. - wyjazd jednodniowy (tam i z powrotem).