Warning: Undefined array key 0 in /home/stas4/public_html/wp-content/themes/modern/includes/frontend/class-assets.php on line 132

Towarzystwo Bartników

W dniu 29 kwietnia zostało oficjalnie zarejestrowane „Towarzystwo Bartników w Śmiglu”. Czekaliśmy na ten dzień dość długo, gdyż zebranie założycielskie odbyło się już 10 marca 2019 r., ale w końcu nasze stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane.

Celami stowarzyszenia są:

  1. zrzeszanie pszczelarzy – pasieczników oraz innych osób zainteresowanych ochroną środowiska, ochroną pszczół oraz wszelkich innych owadów zapylających (w tym również dziko żyjących), reprezentowanie ich interesów w zakresie prowadzenia, rozwijania i unowocześniania gospodarki pasiecznej, podejmowanie działań związanych z ochroną pszczoły miodnej, utrwalanie dokonań i upowszechnianie zdobytej wiedzy oraz popularyzacja pszczelarstwa jako jednego ze składników i walorów przyrodniczych regionu;
  2. działalność edukacyjna – prowadzenie akcji oświatowych i edukacyjnych w zakresie ochrony zwierząt (w tym głównie owadów zapylających), przyrody i środowiska;
  3. działalność kulturalna i charytatywna – na rzecz rozwoju, aktywizacji i integracji społeczności lokalnej oraz podnoszenie jakości ich życia i świadomości społecznej dotyczącej głównie ochrony środowiska i ochrony owadów zapylających;
  4. działalność naukowa – prowadzenie wykładów, warsztatów i sympozjów z zakresu gospodarki pasiecznej, ochrony owadów zapylających, ochrony środowiska oraz zapewnienia odpowiednich baz pożytkowych dla pszczół;
  5. działalność historyczna – związana z kulturą i historią pszczelarstwa i bartnictwa poprzez współpracę z muzeami, organizacjami społecznymi i innymi oraz tworzeniem publikacji i wydawnictw w tym zakresie.
  6. działalność dotycząca ochrony zdrowia – współpraca z instytutami badawczymi i innymi organizacjami w tym najważniejsza funkcja informacyjna na temat właściwości zdrowotnych produktów pszczelich (miodu, kitu pszczelego, jadu czy mleczka pszczelego itp.).

Numer KRS: 0000783688

Władze stowarzyszenia:

Prezes: Piotr Świdziński
Wiceprezes: Daniel Sikorski
Skarbnik: Tomasz Napierała
Sekretarz: Henryk Kraczewski
Członek zarządu: Robert Czamański

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Zygmunt Wojtkowiak
Zastępca: Zuzanna Duszak
Członek komisji: Przemysław Lewandowski

Numer konta Santander Bank:

94 1090 1274 0000 0001 4269 4923

Towarzystwo Bartników w Śmiglu
ul. Kościuszki 20
64-030 Śmigiel

KRS 0000783688
NIP 6981853419
REGON 383220093