Koło Pszczelarzy w Śmiglu

4 marca 2018 roku odbyły się wybory w naszym kole. Wszystkim wybranym osobom gratulujemy i życzymy do wytrwałej pracy!


Zarząd Koła:


Prezes: Tadeusz Krzyżanowski

Wiceprezes: Piotr Świdziński

Skarbnik: Andrzej Stankowiak

Sekretarz: Tomasz Napierała

Członek zarządu:Łukasz Szczepaniak


Komisja rewizyjna:


Prezes: Eugeniusz Kaźmierczak

Sekretarz: Eleonora Sobol

Członek:Marcin Sumela
Trochę historii...

Koło Pszczelarzy (jak mówią jej członkowie) - to Ludzie, którzy tworzą dzieje i historię. Aby rozpocząć rozważania nad dziejami pszczelarstwa w okolicy Śmigla szczególne znaczenie ma odlewnictwo metali kolorowych i produkcja świec. Wiemy o tym dzięki badaniom archeologicznym sprzed około 4 tysięcy lat, w obrębie naszej gminy w Bruszczewie.


Odkryto tam ślady osadnictwa z wczesnej epoki brązu, w tym pozostałości warsztatu odlewniczego i przedmioty odlane metodą na tzw. wosk tracony. Technika ta wymaga przygotowania odlanej formy na bazie produktu końcowego. Właśnie w procesie wypalania formy pierwotny woskowy model ulega wytopieniu i wyparowaniu, a to pozwala na wlanie do środka płynnego metalu i wykonanie woskowego pierwowzoru. W podobny sposób wykonane przedmioty znaleziono również w innych okolicach Śmigla.


A teraz coś o naszym Kole Pszczelarzy w Śmiglu. Jak wynika z protokołów Powiatowego Związku Pszczelarzy w Kościanie, podczas zebrania w dniu 19 kwietnia 1914 roku przewodniczący kościańskiego koła Świątkowiak odczytał zaproszenie Koła Pszczelarzy w Śmiglu na uroczystość 25-lecia swego istnienia: […] wszystkich członków Koła Z kościana zachęcono do uczczenia swoją obecnością tamtejsze koło.” Jak mówią obecni członkowie Koła, zapis ten ma ogromne znaczenie , bowiem wskazuje, iż w roku 1889 powstały sformalizowane, lokalne struktury pszczelarskie w Śmiglu i okolicy. Niewiele wiadomo o działalności Koła Bartników w Śmiglu w okolicy I wojny światowej. W dniu 14.11.1934 r. uchwalono i zatwierdzono statut Towarzystwa Bartników w Śmiglu, którego celem było „szerzenie znajomości do postępowej hodowli pszczół i stwarzanie warunków dla takiej hodowli” na obszarze byłego powiatu śmigielskiego. W trakcie okupacji kraju została przerwana działalność Towarzystwa, ale pszczelarza nadal spotykali się i dyskutowali na tematy pszczelarskie.


I od roku 1945 Towarzystwo Bartników w Śmiglu wznowiło swoją działalność. Jednak komunistyczne wówczas władze stosowali różne metody zwalczając przejawy demokracji, np. wzywali pszczelarzy do zgłoszenia posiadanych przez ich pasiek. Następnie pszczelarzy ze Śmigla wciągnięto w odgórnie utworzone powiatowe struktury Zrzeszenia Pasiek – Związek Samopomocy Chłopskiej. W pszczelarstwie, taj jak w innych dziedzinach gospodarki władza żądała uzyskiwania szybkich wyników produkcyjnych, oczywiście dla najlepszych były drobne przywileje. I po tych wszystkich przemianach, pod koniec lat 50 przywrócono możliwość tworzenia samorządnych kół pszczelarskich pod nadzorem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Poznaniu. W 1958 roku reaktywowano Koło Pszczelarzy w Śmiglu. W latach 1959 – 1979 istniało zagrożenie dla pszczół (zatrucie) o czym byli powiadomienie hodwcy, gdyż w kościańskiej cukrowni prowadzone była kampanie rafinacyjne cukru kubańskiego zebrania naszego koła pszczelarzy kończyły się hasłem: „Cześć pszczelarstwu”. W latach 1980 – 1987 mroźna zima spowodowała ogromne straty w hodowli pszczół, wyginęły nawet całe pasieki. Pod koniec tego okresu Koło posiadało własną bibliotekę dotyczącą problematyki pszczelarskiej oraz własny sprzęt pszczelarski. W setną rocznicę istnienia Koła 8 października 1988 roku, wręczono sztandar dla Koła, a działacze Koła otrzymali medale i odznaczenia.


Obecnie prezesem Koła Pszczelarzy w Śmiglu jest Pan Tadeusz Krzyżanowski. Choć prace pszczelarskie nie należą do łatwych, to Pszczelarze niestrudzenie trwają i można powiedzieć, że trwać będą. Za to wszystko możemy ich tylko podziwiać i wyrazić uznanie.


120-lecie Koła Pszczelarzy w Śmiglu

Uroczystość 120 lecia Koła Pszczelarzy w Śmiglu odbyła się 21 marca 2009 roku. Wszystko rozpoczęła uroczysta msza święta, którą uświetniły poczty sztandarowe okolicznych kół pszczelarskich. Po mszy św. odbył się przemarsz do Centrum Kultury w Śmiglu.


Tam odbyła się akademia poświęcona działalności naszego koła. Na akademii odznaczono również najbardziej zasłużonych śmigielskich pszczelarzy. Akademii towarzyszyła również wystawa historycznego sprzętu pszczelarskiego i wielu ciekawostek na temat pszczół i pszczelarstwa.


Na koniec wszystkich gości zaproszono na poczęstunek i kawę. Wszystkim przybyłym gościom, pszczelarzom, władzom samorządowym serdecznie dziękujemy za przybycie i okazałą pomoc. Mamy nadzieję, że kolejne rocznice będą okazją do przypomnienia o naszej organizacji.